əhliləşmək

əhliləşmək
f.
1. Əhli olmaq, ələ öyrəşmək (vəhşi heyvan haqqında).
2. məc. zar. Adamlara uyuşmaq, alışmaq; adamlarla ünsiyyət, ülfət etməyə öyrəşmək; cəmiyyətdə özünü aparmağa alışmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • əhlilənmə — «Əhlilənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhliləşmə — «Əhliləşmək»dən f. is. Əhliləşmə təsiri ilə heyvanlarda bir sıra dəyişikliklər əmələ gəlmişdir. «Ümumi zootexniya» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhlilənmək — bax əhliləşmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhliləşdirilmə — «Əhliləşdirilmək»dən f. is. Vəhşi heyvanların əhliləşdirilməsi. – Camışların əhliləşdirilməsinə çox qədim zamanlarda Asiyada başlanmışdır. A. Ağabəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhliləşdirmə — «Əhliləşdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhliləşdirmək — f. 1. Vəhşi heyvanı əhli etmək, ələ öyrətmək. Bu gün bizə xidmət edən bütün heyvanları insanlar əhliləş dirmişlər. – İnsan öz arzusuna müvafiq olaraq vəhşi çəki balığının təbiətini dəyişdirmiş və onu əhliləşdirmişdir. «Zoologiya». 2. məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhliləşdirilmiş — f. sif. Əhli edilmiş, ələ öyrədilmiş. Əhliləşdirilmiş ayı. Əhliləşdirilmiş heyvan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhliləşdirilmək — məch. Əhli edilmək, ələ öyrədilmək. Tülkü balası əhliləşdirilmişdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhliləşmiş — f. sif. Əhli olmuş, ələ öyrəşmiş. Əhliləşmiş dəvə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təhlil — is. <ər.> 1. Tamı, bütövü tərkib hissələrinə, tərkib ünsürlərinə ayırmaqdan ibarət elmi tədqiqat üsulu (tərkib əksi). // Ba x analiz. Kimyəvi təhlil. Qanın təhlili. 2. Bir şeyi gözdən keçirmə, araşdırma, tədqiq etmə. Tənqidi təhlil. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”